Üzleti Terv és Pénzügyi Modell

COORD pénzügyi terv

Üzleti Terv és Pénzügyi Modell nélkül semmilyen projektet nem érdemes elkezdeni, és minden pályázat legfontosabb része ez a két összetevő.
Ezek elkészítése mára a COORD KFT egyik fő profilja lett.
1. Üzleti Terv
Az üzleti tervet a megrendelő kezdi el "készíteni" akkor, amikor átgondolja, hogy az új ötlet, projekt, megvalósítandó cél feltehetően milyen hasznokat eredményez.
Ennek során érdemes az alábbiakat megfontolni:

A megvalósítani kívánt tevékenységre milyen piaci igény van?
Mennyi erőforrás (tőke, humán, idő stb.) áll a megrendelő rendelkezésére a tevékenység elindításához?
Milyen bevételeket feltételez a megrendelő, és milyen időbeli ütemezéssel?
Milyen többlet-kiadásokkal jár a tevékenység?
Milyen segítő és gátló tényezői vannak a tevékenység elindításának, folytatásának?
Szakértőnk itt lép be a rendszerbe. A fentieket egy konzultáció keretében ismeri meg. Ennek során kapja meg az elkészült előzetes dokumentumokat (ha vannak). Ha kell, további konzultációkra is sor kerülhet.
A folyamatos elektronikus kapcsolattartás mindenképpen szükséges.
Szakértőnk mindezek alapján elkészíti az "Üzleti Terv" – pályázat beadásához szükséges – szöveges dokumentumot. A dokumentum a "Pénzügyi Modell" konkrét, számszerűsített adataira is támaszkodik.
COORD üzeti terv
2. Pénzügyi Modell
A Pénzügyi Modell az Üzleti Terv konkrét számokkal, táblázatos formában megjelenített alátámasztása.
Egy Pénzügyi Modell általában az alábbi táblázatokat tartalmazza (egyedi eltérések természetesen lehetnek):

kiinduló adatok
eredmény kimutatás
mérleg
cash-flow
árbevétel
befektetett eszközök
ÁFA
bér
A szigorú számviteli összefüggések alapján elkészített táblázatokból kiderül, hogy – általában 5 évre előre vetítve – milyen üzleti hasznot eredményezhet, hány új munkahelyet teremthet stb. a tervezett tevékenység.
A pályázatok elbírálásánál (normális esetben) a legfőbb mutató a Pénzügyi Modell, mert abból derül ki, hogy van-e esély a tervezett tevékenység folyamatos folytatására, a kapott támogatások adott részének visszafizetésére, a befektetett erőforrások megtérülésére.
Ezek a mutatók természetesen nem csak pályázott támogatással, hanem önerőből megvalósított projekteknél is létfontosságúak.

COORD uzleti ,odell

ÖSSZEGZÉS
Az Üzleti Terv és a Pénzügyi Modell nélkülözhetetlen dokumentumok, amikor külső személyeknek kell hitelt érdemlően bemutatni egy-egy ötlet megvalósíthatóságát – pénzügyi szempotból.
Emellet korrekt tájékoztatást is ad a tevékenységet elkezdeni kívánók részére arról, hogy érdemes-e egyáltalán belefogni a dologba, van-e esély a megvalósulásra, hajt-e a jövőben bármilyen üzleti hasznot a tervezett projekt.
Árainkról itt tájékozódhat.